1%20archiwum.jpg

źródło: www.ciekawepodlasie.pl 

Właściwa organizacja Akcentu ZOO rozpoczęła się w roku 1964. Wykonane zostały nowe wybiegi i pomieszczenia do przetrzymywania zwierząt. W roku 1973, w ramach wymiany i współpracy z płockim Ogrodem Zoologicznym, w Białymstoku powiększyła się kolekcja zwierząt. Przyjechały do nas: para ośmiomiesięcznych lwów, ostronosy koaki, niedźwiedź brunatny, pancernik, para małp, kilka gatunków węży oraz stadko pawi. Mieszkanie Ełku przekazał borsuka, a marynarze ze statku M/S „Ziemia Białostocka” dwa egzotyczne żółwie lądowe przywiezione z Casablanki. W styczniu 1973 roku Gazeta Białostocka podała informację, że Prezydium WRN w Białymstoku podjęło decyzję o przeniesieniu Mini ZOO ze Zwierzyńca na inny teren, w celu jego rozbudowy. Postanowiono, że zostanie powołany Społeczny Komitet Budowy Ogrodu Zoologicznego w Białymstoku. Inwestycja miała ruszyć w drugiej połowie 1973 roku i być ukończona w połowie następnego roku. Obiekt miał być sfinansowany ze środków społecznych i budżetu miasta. Sama budowa miała zostać zrealizowana w czynie społecznym, a zakłady pracy proszono o dostarczanie materiałów budowlanych. Wystosowano również apel do załóg statkowych handlowych noszących imię miast białostocczyzny o powiększanie istniejącej już kolekcji zwierząt. Ówczesne władze chciały, aby nowy ogród był gotowy na XXX lecie PRL.

Teren, na którym planowana była budowa ogrodu zoologicznego z prawdziwego zdarzenia obejmował obszar uroczyska Antoniuk, Pietrasze i Jaroszówkę oraz przyległą do nich dolinę rzeki Supraśl na odcinku Leńce – Nowodworce. Inwestycja miała być częścią programu „wypoczynku w Północnym Pasie Rekreacyjnym”. Plany te jednak nie powiodły się, a zgromadzone zwierzęta, ze względu na skromne zaplecze jakim dysponowano były przetrzymywane w nienajlepszych warunkach. Z tego też powodu w roku 2010 Prezydent Miasta podjął decyzję o przebudowie obiektu. Po wnikliwej analizie stanu aktualnego i potrzeb uzgodniony został plan, który zakładał budowę, przebudowę i remont istniejącego obiektu. Inwestycja ruszyła jeszcze w tym samym roku. Uporządkowano teren i oczyszczono staw, który miał stanowić główną atrakcję obiektu. Kolejnym etapem było ograniczenie liczby zwierząt, a zwłaszcza gatunków obcych. Nowa koncepcja zakładała, że kolekcję będą stanowiły dziko żyjące gatunki występujące na Podlasiu, te które dawniej tu występowały oraz te, które występują w innych częściach kraju. Dodatkowo, zwierzęta zostały podzielone na cztery grupy: drapieżniki, roślinożercy, ptaki i inne. Najważniejszym zadaniem była poprawa warunków bytowych zwierząt i ich dobrostanu. 

Do połowy 2016 roku obiekt zmienił się nie do poznania. Stworzona została przestrzeń odwiedzana i podziwiana przez tysiące Białostoczan.