Systematycznie poszerzamy nasze grono, organizując nowy nabór wolontariuszy zwykle 2 razy do roku lub w zależności od potrzeb.

wolontariat

Wymagania:

  • ukończone 16 lat (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest również zgoda rodzica/ opiekuna prawnego),
  • gotowość do rozpoczęcia pracy wolontariusza od zaraz,
  • pozytywne nastawienie do psów i wrażliwość na ich los,
  • zobowiązanie się do regularnych wizyt w schronisku i wyprowadzania psów na spacer co najmniej dwa razy w tygodniu, w dniach nie następujących po sobie,
  • systematyczność, odpowiedzialność, wytrwałość, zaangażowanie w promocję psów,
  • gotowość do uczestniczenia w różnorodnych akcjach, promujących psy,
  • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
  • gotowość do wizyt w schronisku niezależnie od pogody (upały i mróz).
wolontariat

Przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem wolontariatu

Na początku wolontariusz podpisuje umowę próbną ze Schroniskiem, w ramach której zobowiązuje się wypracować minimum 40 godzin w ciągu trzech miesięcy. Jeśli ten wymóg zostanie spełniony i wolontariusz otrzyma pozytywną opinię koordynatora, podpisywana jest umowa na stałe.

Informacja o kolejnym naborze pojawi się na stronie Schroniska oraz na fanpage’u Wolontariatu

Formularz zgłoszeniowy