W Schronisku dla Zwierząt „Dolina Dolistówki” w Białymstoku działa obecnie kilkudziesięciu wolontariuszy, którzy regularnie (co najmniej dwa razy w tygodniu) przychodzą do niego na kilka godzin.

Wolontariusz ma pod opieką od dwóch do 4 psów, w zależności od swoich umiejętności i możliwości czasowych. Najważniejszym celem wolontariuszy jest poprawa warunków bytowania i komfortu psów, przebywających w schronisku oraz pomoc w znalezieniu jak największej rzeszy podopiecznych nowych domów. Do ich zadań należy:

  • wychodzenie z psami na spacery,
  • pielęgnacja psów,
  • socjalizacja psów,
  • promowanie psów w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram),
  • niektórzy z nich (fotowolontariusze) zajmują się wykonywaniem zdjęć psom, zarówno w schronisku, jak i w ramach różnych wydarzeń, w których bierzemy udział z psami,
  • w wybranych sytuacjach przeprowadzanie spacerów i wizyt przedadopcyjnych.
wolontariat
wolontariat3

Opieką objęte są psy gotowe do adopcji lub będące na etapie przygotowania do adopcji.

Wizytówką wolontariatu jest fanpage „Wolontariat- Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku” (LINK).