Kastracja zwierząt właścicielskich

Kastracja zwierząt właścicielskich

Z dniem 22 kwietnia 2022 r. ruszył białostocki Program "Kastracja zwierząt właścicielskich".

Zachęcajcie rodziców, krewnych, dziadków oraz sąsiadów aby pomagali zwierzakom

skorzystać z Programu.

Projekt jest częścią Programu opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt

Miasta Białystok na rok 2022.

Akcja będzie realizowana przez Schronisko dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku

do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Z akcji mogą skorzystać mieszkańcy naszego miasta posiadający psa lub kota.

Posiadacze Karty Aktywnego Seniora lub Białostockiej Karty Dużej Rodziny mogą z niego

skorzystać bezpłatnie. Pozostali mieszkańcy poniosą częściowy kosztu zabiegu. Każde

zwierzę w ramach programu zostanie bezpłatnie oznakowane elektronicznym

transponderem oraz zarejestrowane w bazie.

Wysokość kosztów ponoszonych przez mieszkańców nie posiadających kart upoważniających

do bezpłatnego zabiegu:

- kastracja suki 150 zł

- kastracja psa 100 zł

- kastracja kotki 80 zł

- kastracja kocura 40 zł.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest pozytywna weryfikacja Wniosku.
Wniosek o zabieg kastracji

Wniosek o zabieg kastracji

Regulamin