Kastracja zwierząt właścicielskich

Kastracja zwierząt właścicielskich

Od 4 maja 2021 ruszył białostocki Program "Kastracja zwierząt właścicielskich".

Zachęcajcie i pomagajcie zwierzakom: rodziców, krewnych dziadków i sąsiadów skorzystać z

Programu.

Projekt jest częścią Programu opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt Miasta

Białystok

na rok 2021. Akcja będzie realizowana przez Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku do wyczerpania

środków przeznaczonych na ten cel.

Z akcji mogą skorzystać mieszkańcy naszego miasta posiadający psa lub kota.

Posiadacze Karty Aktywnego Seniora lub Białostockiej Karty Dużej Rodziny mogą z niego skorzystać

bezpłatnie. Pozostali mieszkańcy poniosą częściowy kosztu zabiegu. Każde zwierzę w ramach

programu zostanie bezpłatnie oznakowane elektronicznym transponderem oraz zarejestrowane w

bazie.

Wysokość kosztów ponoszonych przez mieszkańców nie posiadających kart upoważniających do

bezpłatnego zabiegu:

- kastracja suki 100 zł

- kastracja psa 80 zł

- kastracja kotki 50 zł

- kastracja kocura 25 zł.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest pozytywna weryfikacja Wniosku.
Wniosek o zabieg kastracji

Wniosek o zabieg kastracji

Regulamin